ŚKTM

Strefa wiedzy

Śląski klaster Transportu Miejskiego zaprasza do strefy wiedzy, gdzie znajdują się wszystkie produkty projektowe klastra (raporty, wyniki badań) oraz dane udostępnione przez naszych członków.

Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy i prowadzenie projektów, które prowadzą do rozwoju społecznego. Prowadzimy badania w związku z dynamicznie postępującą cywilizacją i rozwojem transportu miejskiego i sprawdzamy jak nowe technologie mogą wpłynąć na życie mieszkańców województwa śląskiego. Jesteśmy przekonani, że udostępniając zdobytą wiedzę możemy kreatywnie tworzyć nowy świat.

Home Strefa wiedzy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013