ŚKTM

Realizowane projekty

Działalność naszego klastra to przede wszystkim czynny udział w targach, konferencjach i kongresach, obejmowanie patronatem ważnych wydarzeń w dziedzinie transportu oraz organizacja spotkań i seminariów poświęconych wymianie wiedzy i doświadczeń członków klastra. Współpraca w klastrze nie dotyczy wyłącznie projektów biznesowych, ale również rozwojowo-innowacyjnych, które stymulują rozwój przedsiębiorstw.

Nasze projekty:

 • Organizacja dwóch Seminariów z Warsztatami poświęconych przedstawionym przez wybranych prelegentów: celów i zadań ŚKTM w świetle nowego budżetu UE, nowych technologii transportowych w aglomeracjach miejskich, wprowadzenia ITS w systemach sterowania ruchem drogowym oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami Klastra SKTM.
 • Organizacja dwóch Spotkań Moderowanych na których zaprezentowano: metodologię tworzenia Planów Rozwoju Transportu Miejskiego oraz Strategię Rozwoju Klastra ŚKTM.
 • Wyjazd studyjny do Frankfurtu nad Menem w Niemczech dla członków klastra w ramach projektu pn.: „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 • Organizacja konferencji pt. „Kreowanie efektywnej polityki zarządzania transportem miejskim" w lipcu 2014r. w Katowicach.
 • Organizacja spotkania członków klastra ŚKTM z jednostkami samorządu terytorialnego obszaru gliwickiego propagujących wprowadzenie ITS, na wzór miasta Gliwice.
 • Wystawa na Targach Transportu Publicznego oraz Targach Transportu, Spedycji i Logistyki, które odbyły się w dniach 15 - 16 kwietnia 2014 r. w Sosnowcu na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego EXPO SILESIA.
 • Konferencja programowa Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, pod hasłem: „Przyszłość zawodu urbanisty”, która odbyła się 25 listopada 2016 w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
 • Patronat Merytoryczny na konferencji Forum Transportu Publicznego "Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", która odbyła się 31 stycznia 2017 r. w Warszawie. Prelekcję z ramienia Klastra wygłosił mgr inż. Krzysztof Krawiec, przedstawiciel Politechniki Śląskiej.
 • Patronat nad X. Polskim Kongresem ITS. Organizowana przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA impreza odbyła się w dniach 16 – 17 maja 2017 r. w Warszawie. Prelekcję z ramienia Klastra wygłosił mgr inż. Krzysztof Krawiec, przedstawiciel Politechniki Śląskiej.
 • Patronat nad VI Kongresem Transportu Publicznego, który odbędzie się w dnia 12 – 13 października 2017 r. w Warszawie.
 • Akcja informacyjna adresowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ma ona na celu poszerzenie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych przy udziale członków Klastra.

Zapraszamy do współpracy.

Home Klaster Realizowane projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013