ŚKTM

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyzsza-Szkola-Techniczna-Katowice 0

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci inżynierów

na kierunku Architektura, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika i Informatyka, magistrów na kierunku Grafika; licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo. Ponadto Uczelnia przygotowuje także studia na kierunkach: Położnictwo, Pielęgniarstwo oraz kierunek lekarski.
Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom.

Zapraszamy!  www.wst.com.pl

Home Klaster Członkowie klastra Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013