ŚKTM

Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice spółka z o.o.

BPKE logo

Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice Sp. z o.o. (PPRiW BPK K, PPRiWBPKK, PPRiWK) to wykonawca działający na rynku zamówień publicznych .

Firma mieści się pod adresem: ul. Wolnego nr 12, 40-857, Katowice oraz realizowała przetargi w miastach: Katowice, Stalowa Wola. Prowadzi działalność projektową nieprzerwanie od 1951 r. i zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę techniczną, posiadającą wynikające z postanowień Prawa Budowlanego uprawnienia.

 

 

Home Klaster Członkowie klastra Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji i Wdrożeń BPK Katowice spółka z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013